Logopeda - SP6 Orzesze Zawiść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Przejdź do treści

Logopeda

LOGOPEDA SZKOLNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO
W ORZESZU-ZAWIŚCI


mgr Monika Juranek
DRODZY RODZICE!
 
 
     Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
     Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.
 
 

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:
     Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klasy I, oraz klasy II i III a także uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
     Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.
Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z elementami terapii SI, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne. W czasie zajęć logopedycznych wykorzystujemy komputer i programy multimedialne. Dzieci grają w logopedyczne gry, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych
lub grupowych do 4 osób. W zajęciach terapii logopedycznej mogą uczestniczyć rodzice uczniów.

LOGOPEDYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICA:
 1. WSPÓŁPRACA – zapoznaj się z diagnozą swojego dziecka i dowiedz, jak możesz mu pomóc. Warto pracować nawet nad najmniejszą wadą wymowy, gdyż im szybciej dziecko opanuje system językowy, tym mniej trudności sprawi mu nauka czytania i pisania.
 2. WYGOSPODAROWANIE CZASU– na początek wystarczy kilka minut dziennie. Podczas wspólnej zabawy utrwalicie materiał nad którym aktualnie pracuje dziecko z logopedą.
 3. ŁAP OKAZJE – pozwól dziecku oblizać talerz, puszczać bańki mydlane w kąpieli; pobawcie się na zakupach w wyszukiwanie produktów z listy, zawierających aktualnie ćwiczoną głoskę; utrwalajcie podczas spacerów poznane wierszyki.
 4. HIGIENA JAMY USTNEJ - przypominaj aby  po każdym posiłku dziecko umyło ząbki, a przed snem nie podawaj do picia słodkich napojów.
 5. ODDECH zwróć uwagę jak oddycha dziecko podczas snu; jeżeli oddycha ustami, poproś o ustalenie przyczyny; nieprawidłowy tor oddychania (przez usta) może być skutkiem na przykład obniżonego napięcia mięśniowego lub powiększonego migdałka; taki sposób oddychania determinuje nieprawidłową wymowę.
 6. PYTANIA I ODPOWIEDZI - odpowiadaj na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco, sam także zadawaj pytania, na przykład dotyczące przeczytanej bajki czy wspólnie obejrzanego filmu; wzbogacisz słownictwo dziecka oraz nauczysz je właściwego posługiwania się akcentem, rytmem i melodią.
 7. NAGRODY- chwal swoje dziecko przy każdej okazji !!!
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE MAJĄ NA CELU:
 • kształtowanie prawidłowej realizacji zaburzonych głosek (wywołanie, utrwalanie)
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy
  (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • pomoc w nauce czytania i pisania

KILKA CIEKAWYCH POMYSŁÓW DO ĆWICZENIA PRZEZ ZABAWĘ:
1. Pamięciowa wyliczanka. Zabawę rozpoczyna się od wspólnego początku mówiąc: „poszła Ola do sklepu i kupiła masło”. Zadaniem dziecka jest powtórzenie twojego zdania i dodanie swojego słowa, np.: „ poszła Ola do sklepu i kupiła masło i ser”. Zabawę prowadzicie do momentu popełnienia pierwszego błędu.
2. Zapamiętaj. Dziecko przygląda się obrazkowi, po trzech minutach wypowiada jak najwięcej przedmiotów z obrazka, które zapamiętało .
3. Tworzenie nowych wyrazów z liter zawartych w wyrazie np. krokodyl ( krok, kok, lody, dyl, rok, kody…)
4.  Układanie nowych słów z pierwszych liter wypowiedzianego imienia np. :
A – autobus
G - gitara
A – arbuz
T – taksówka
A - aparat
5. Trzyminutówki– czyli ciągi słów ( dzieci, które piszą mogą zapisywać wyrazy). Polecenie: w ciągu trzech minut  podaj jak najwięcej wyrazów  rozpoczynających się daną głoską np. [k] ( krowa, kogut, karta, kawa itd.).
Wróć do spisu treści