RODO - SP6 Orzesze Zawiść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Przejdź do treści

RODO

Inspektor Ochrony Danych

iod@orzesze.pl

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to by wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z siedzibą w Orzeszu-Zawiści, ul. 1000-lecia 3, e-mail: sp6@orzesze.pl
2. W Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 6 w Orzeszu-Zawiści danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe będą przez Szkołę Podstawowa nr 6 w Orzeszu-Zawiści przetwarzane przez okres wskazany w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści do ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wróć do spisu treści